Belangrijke documenten

Inschrijven
Klik hier voor het inschrijfformulier van de school

Dyslexie.
Hoe gaan we hier mee om op onze school.
Lees hier meer.

Enquêtes - de uitslagen
In maart-april 2015 zijn er een drietal enquêtes gehouden om de kwaliteit van onze school in kaart te brengen.
De uitslagen worden gebruikt voor het opstellen van een nieuw schoolplan voor de schooljaren 2015 -2019.Hierbij treft u de rapportages aan van:
-  de enquête onder de ouders;
- de enquête onder de leerkrachten
- de enquête onder de leerlingen van groep 7-8.

Leerplichtzaken.
Deze zaken vallen onder de Dienst Gezondheid&Jeugs ZHZ
Per mei 2016 zijn de onderstaande richtlijnen en procedures vernieuwd.
- Aanvragen van extra verlof.               De folder.
- Protocol schoolverzuim -voor scholen  De folder.
- Protocol Ziekteverzuim 2016.             De Folder
- Formulier voor het aanvragen van verlof.   

Jeugdgezondheidszorg- RIVAS. Informatie over onderzoeken en vragenlijsten
klik hier.

Gezamenlijk privacy document (AVG)
AVG document voor alle TriVia scholen.