Communicatie met ouders


We vinden een goede communicatie tussen ouders en school belangrijk. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van het leerproces van hun kind.

We maken gebruik van de ouderapp Basisonline. Hierop kunnen we foto's publiceren in een veilige omgeving, nieuwsberichten plaatsen en er is communicatie tussen ouders en leerkrachten.

Vaste contactmomenten:

De algemene informatieavond. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar houden we een algemeen informatiemoment. Het is een inloopavond. We laten u kennismaken met de lessen en de leermaterialen. Ook ziet u de leerkrachten die bij deze klas horen. En u kunt natuurlijk al uw vragen stellen.

Oudervertelgesprekken. De ouders worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd om wat te vertellen over hun kind. Op die manier kunt u belangrijke informatie voor de leerkrachten delen.

Rapportage en bespreking. Om de ouders op de hoogte te houden over de vorderingen van hun kind(eren) wordt vanaf groep 3 een rapport uitgereikt. In groep 3 t/m 8 krijgen de leerlingen tweemaal per schooljaar een rapport waarop de vorderingen gedeeltelijk in letters en gedeeltelijk in cijfers worden weergegeven. We werken op onze school met een eigen rapportmap.
Bij de uitreiking van het eerste rapport in het schooljaar worden de ouders, volgens de opzet van een apart 10-minutengesprek, in de gelegenheid gesteld het werk van de kind(eren) te komen bekijken en over de schoolvorderingen met de betreffende leerkracht(en) te spreken.

Voor ouders van groep 8 is er een apart moment om een advies te geven met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Meestal zit de betreffende leerling er zelf ook bij.