Bewegen

We vinden bewegen een belangrijk onderdeel van het leren. Bewegen is goed voor de gezondheid, maar heeft ook een positief effect op de leerprestaties. Buiten op het schoolplein is er veel speelruimte. Achter de school is een mooie natuurbelevingstuin met een drinkwaterpunt en een buitenlesplaats.
Verder maken we gebruik van de sporthal De Copper en het kunstgras voetbalveld van HSSC '61. Er is samenwerking met de gemeente om sporten en bewegen te stimuleren.