Gebouw

Het schoolgebouw is groot en biedt veel mogelijkheden. In de school is een grote hal. Deze hal wordt door leerlingen gebruikt als leerplein. Kinderen kunnen zelfstandig of in groepjes aan opdrachten werken. In de hal is ook een podium, wat gebruikt wordt voor vieringen of opvoeringen.


De hal

De lokalen zijn ruim. De lokalen grenzen aan de hal. Een van de lokalen wordt gebruikt voor de buitenschoolse opvang en de peuterspeelgroep. De school heeft veel aparte ruimten waar (groepjes) kinderen kunnen leren, werken of ontdekken.

De school beschikt over een bibliotheek. Hier kunnen de kinderen tijdens of na schooltijd boeken lenen. Ook is er een speellokaal in de school.


De bibliotheek.


Het speellokaal