Groep 3/4

Taal/lezen in groep 3
In de leeslessen in groep 3 besteden we aandacht aan lezen, spelling, woordenschat, leesbevordering, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen en wereldoriŽntatie. In de eerste thema's worden er letters aangeboden. Met de geleerde letters kunnen de kinderen al vanaf de eerste week woorden en zinnen lezen.

In de tweede helft van het jaar worden de woorden en zinnen moeilijker en langer. Voor de kinderen die al kunnen lezen als ze in groep 3 komen zijn er moeilijkere opdrachten en leesboekjes.Technisch en begrijpend lezen in groep 4
In groep 4 wordt er gewerkt aan het vloeiend lezen, ofwel het vlot en goed kunnen lezen van woorden en zinnen. Het is niet alleen belangrijk dat ieder kind goed leert lezen, maar ook dat het ervaart dat lezen leuk is. Daarom is er ook aandacht voor leesbevordering en literatuureducatie.
In de tweede helft van groep 4 starten we met begrijpend lezen. Dit doen we aan de hand van een digitale en actuele methode. De begrijpend leeslessen gaan iedere week over een onderwerp uit het nieuws.

Een aantal keer per jaar gaan we met de hele groep onder schooltijd naar de bibliotheek in de school. Daar kunnen ze dan gelijk een boek lenen.

Taal en spelling in groep 4
Tijdens de taallessen komen de verschillende domeinen van taal aan bod: woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren, schrijven. De lessen spelling bestaan uit drie onderdelen: spelling (van onveranderlijke woorden), werkwoordspelling en grammatica. In groep 4 komen met name de spellingcategorieŽn voor onveranderlijke woorden aan bod.

Rekenen
Tijdens de rekenlessen krijgen de kinderen instructie en oefenen ze de lesstof. De kinderen van groep 3 en 4 maken de rekenlessen op de laptop. Het voordeel hiervan is dat zowel de kinderen als de leerkracht gelijk kunnen zien hoe het rekenen gaat. Dit programma past zich aan aan het niveau van uw kind. Als een kind bepaalde sommen nog moeilijk vindt, krijgt hij of zij extra oefenstof en als een kind de stof goed beheerst, schakelt het programma over naar moeilijkere sommen.
In groep 4 gaan we aan de slag met het leren van de tafels. In groep 4 leren we de tafels 1 t/m 5 en 10. Aan het eind van dit schooljaar kunnen ze hiervoor ook nog een tafeldiploma verdienen.

Verkeer
De groepen 3 en 4 krijgen gezamenlijk 1x per 2 weken les in verkeer. Tijdens de les bekijken we situaties in het lesboek en bespreken die, bijvoorbeeld: Waar loop ik veilig als er geen stoep is?

Gym en bewegen
Elke dinsdag wordt er aan het eind van de middag gym gegeven. Af en toe krijgen we daarbij ondersteuning van een sportcoach. Regelmatig staan er op vrijdag beweegmomenten gepland met de sportcoach. Op deze momenten gaan we even naar buiten en doen we een beweegspel.

Expressie
Bij de expressievakken als muziek, drama, dans, tekenen en handvaardigheid maken we gebruik van bronnenboeken. Deze vakken staan op een vast moment in het rooster. Tekenen wordt gegeven door Juf Janny op dinsdagmorgen.

Godsdienst
Elke dag hebben we een godsdienstles. We vertellen elke week drie verhalen en zingen liederen met elkaar. Op vrijdag wordt er een psalm of ander Christelijk lied aangeleerd. Elke dag sluiten we af met een liedje of gebed.

Engels
Elke maandagmiddag komt juf Cathy (die geboren is in Engeland) de kinderen spelenderwijs woordjes e.d. leren uit de Engelse taal.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Om de week staat er een regel centraal waar we door middel van een spel, een gesprek en/of een filmpje over nadenken. Deze gaat over de omgang met elkaar in de klas en daarbuiten. De kinderen worden zo bewust gemaakt van sociaal wenselijk gedrag en het rekening houden met elkaar. Deze afspraak komt natuurlijk meerdere keren per week terug tijdens het spelen en werken op school.

Spelen en thematisch spelend en onderzoekend leren
Naast alle vakken zijn er ook momenten waarop even gespeeld kan worden. Twee keer per week mogen de leerlingen van groep 3 bij groep 1/2 in de hoeken spelen. In groep 3 en 4 werken de leerlingen 3x per week door middel van spelend en onderzoekend leren aan een thema in een circuit. Elke keer is er een werkopdracht dat te maken heeft met een leervak zoals spelling, lezen of rekenen. De andere activiteit zal in het teken gaan staan van het thema. Zo zal er een activiteit zijn met playmobil en verhaalscripten, een themahoek waarin verschillende rollen gespeeld kunnen worden en een "werkplaats" waarin handvaardigheid aan bod komt. Na een week heeft ieder kind alle activiteiten gedaan. De kinderen worden op deze manier uitgedaagd om vragen te stellen, te onderzoeken, te overleggen, samen te werken en bijvoorbeeld na te denken over een oplossing bij een probleem. Spelenderwijs wordt zo veel kennis opgedaan.