Groep 5/6


Godsdienst
Iedere dag beginnen we met elkaar met gebed. Op maandag staat het leren van een religieus lied op het rooster, de drie dagen erna wordt een Bijbelverhaal verteld. Op vrijdag maken we een verwerking bij een van de verhalen. Aan het eind van iedere schooldag bedanken we God.

Rekenen
Iedere dag werken we 45 minuten aan het vak rekenen. Dat doen we op de laptop. Het mooie is, dat het programma het kind volgt. Maakt een kind veel sommen goed, dan krijgt het kind moeilijker sommen. Maakt een kind juist veel fouten, dan komen er eenvoudiger sommen.
In groep 5 worden dit jaar alle tafels geleerd, leren we deelsommen en maken we een begin met onder elkaar optellen en aftrekken. We werken tot de 1000. In groep 6 beginnen we met breuken en leren we ook keer- en deelsommen onder elkaar.

Taal
Tijdens de taallessen werken we met thema's van vier weken. In de eerste twee weken vergaren de kinderen nieuwe kennis die zij in week 3 toepassen in een betekenisvol eindproduct. Het eindproduct is bijvoorbeeld een presentatie of publicatie. In de vierde week maken de kinderen een toets. Op grond van de resultaten hiervan krijgt elk kindgerichte extra instructie, herhaling of verrijking aangeboden.

Spelling
Ook bij spelling werken we met blokken van vier weken. In de eerst drie weken krijgen de kinderen nieuwe spellingcategorieŽn aangeboden met de bijbehorende regel. Daarnaast wordt elk blok ťťn nieuw grammaticadoel aangeboden. Alle spellingcategorieŽn worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee. Zo voorkomen we dat spellingvaardigheden wegzakken.

Technisch lezen
Naast lessen waarbij bepaalde woordsoorten worden geoefend, zijn er ook lessen vloeiend lezen. Bij die lessen is er aandacht voor het lezen op toon en letten op de leestekens. Alle kinderen lezen oefeningen die past op hun niveau.
Bij dit vak horen ook lessen in leesplezier. Er komen een heleboel stukjes uit kinderboeken voorbij, waardoor we hopen dat kinderen nieuwsgierig worden en die boeken echt gaan lezen.

Begrijpend lezen
Wekelijks wordt een tekst uit de actualiteit behandeld. Zo krijgen de kinderen kennis van de wereld en oefenen we allerlei vaardigheden om teksten beter te begrijpen.

WereldoriŽntatie
Bij wereldoriŽntatie werken we thematisch en worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur
en wetenschap & techniek geÔntegreerd aangeboden. Tijdens het werken aan een thema wordt kennis
aangeboden en leren de kinderen vaardigheden.

Verkeer
Hiervoor worden boeken en werkboeken gebruikt, waardoor kinderen inzicht krijgen in steeds complexere verkeerssituaties.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Naast dat kinderen allerlei kennis opdoen van de wereld, is het natuurlijk ook heel belangrijk om kennis over jezelf en andere mensen op te doen en te oefenen om goed met elkaar om te gaan. Iedere 2 weken staat een andere regel centraal die we bekijken en bespreken via grappige filmpjes.

Expressie
Iedere dinsdag komt juf Janny met de kinderen tekenen. De tekeningen bewaart ze goed en ieder jaar voor de zomervakantie krijgen de kinderen een prachtige map mee naar huis. Op donderdag hebben we handvaardigheid. We gebruiken geen methodes, maar halen onze ideeŽn overal vandaan.

Muziek
Dit jaar zullen we muziekles krijgen van een muziekdocent die ieder kind de beginselen bij zal brengen van het bespelen van een blaasinstrument. Daarnaast zullen er dit jaar ook gewone muzieklessen gegeven worden, waarin we luisteren naar muziek, zelf muziek maken, muziek lezen (noten) en emoties bij muziek bespreken.

Bewegingsonderwijs
Op sommige vrijdagen is juf Joyce van Zederik in Beweging aanwezig. Tijdens de gymles leidt zij samen met de leerkracht de les. Soms staan er allerlei spellen centraal, andere keren oefenen we allerlei vaardigheden met materialen. Juf Joyce komt eens in de twee weken ook op dinsdagmiddag een kwartier een spel op het plein met ons spelen.

Engels
Iedere dinsdagochtend komt juf Cathy de lessen Engels verzorgen. Zij komt uit Engeland en kan dus echt het goede voorbeeld geven. De kinderen breiden tijdens deze lessen heel snel hun woordenschat in het Engels uit!