Groep 7/8


Godsdienst
Drie keer in de week wordt er een Bijbelverhaal verteld of lezen we een stukje uit de Bijbel. In groep
7/8 hebben alle kinderen een eigen Bijbel in Gewone Taal. Ook geven we kennis van de inhoud van het
Jodendom, de Islam, het Boeddhisme en het HindoeÔsme.

Rekenen
Bij het vak Rekenen werken we op de laptop.Het mooie is, dat het programma het kind volgt.
Maakt een kind veel sommen goed, dan krijgt het kind moeilijkere sommen. Maakt een kind juist veel fouten,
dan komen er eenvoudigere sommen. Een blok wordt afgesloten met een toets. Het resultaat van de toets
bepaalt wat ieder kind vervolgens gaat oefenen. Voor leerlingen die rekenvaardig zijn, wordt een aparte
methode gebruikt die de kinderen uitdagende rekenproblemen laat oplossen.

Technisch lezen
Twee keer per week lezen de leerlingen uit een zelfgekozen leesboek. Verder wordt twee keer per
week het vak Technisch Lezen gegeven en oefenen we wekelijks met het lezen van woordlijsten.

Begrijpend lezen
Bij het vak Begrijpend Lezen maken we gebruik van een digitale en actuele methode. Elke week staan
nieuwe lessen online over een actueel onderwerp. Er worden filmpjes, teksten, opdrachten, strategieŽn
en leerhulpjes gebruikt om begrijpend te leren lezen. De instructieles stelt ťťn strategie centraal en wordt
aan groep 7 en 8 samen gegeven, met een verwerking op eigen niveau.

Taal
De kinderen doen de eerste 2 weken kennis op. In week 3 en 4 verwerken ze deze kennis in een
eigen publicatie of presentatie. In ieder thema komen de volgende gebieden aan bod.
- Woordenschat
- Spreken/luisteren/gesprek
- Taalbeschouwing
- Stellen

Spelling
Bij het vak spelling gebruiken we de bewezen, preventieve spellingaanpak van Josť Schraven.
Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten.
Bij spelling worden ook de werkwoorden en grammatica aangeboden.

Engels
Juf Cathy geeft de Engelse lessen. Zij is geboren in Engeland en geeft Engelse les op
basisscholen. In de bovenbouwgroepen werken we met een methode en zal er huiswerk
meegegeven worden.

WereldoriŽntatie
Bij wereldoriŽntatie werken we thematisch en worden de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur
en wetenschap & techniek geÔntegreerd aangeboden. Tijdens het werken aan een thema wordt kennis
aangeboden en leren de kinderen vaardigheden.

Presentaties:
De leerlingen houden een boekbespreking, schrijven een werkstuk en houden een spreekbeurt.

Verkeer (alleen voor groep 7)
De verkeerslessen focussen op het aanleren van veilig verkeersgedrag.
In groep 7 doet iedereen mee aan het theoretisch verkeersexamen van VVN.

Studievaardigheden (alleen groep 8)
Groep 8 krijgt ťťn keer in de week het vak Studievaardigheden. Bij dit vak oefenen de kinderen met
studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen en het aflezen van schema's, tabellen en grafieken.

Gym
Iedere week wordt er gegymd. Daarnaast zijn er gedurende de week beweegmomenten, die
verzorgd worden door Joyce, een beweegcoach van Zederik in Beweging.

Expressie
Voor de vakken drama, muziek en handvaardigheid maken we gebruik van onze eigen inspiratie en het internet.
Juf Janny geeft op dinsdagmiddag het vak tekenen.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Bij de lessen sociaal emotionele ontwikkeling wordt aandacht besteed aan kinderen en hun sociale talenten.
Er wordt ingespeeld op de actualiteit in de groep.