Inspectierapport 2016

Inspectierapport 2016

Op 1 februari 2016 bezocht de onderwijsinspectie onze school voor een kwaliteitsonderzoek.
De rapportage van de inspectrice vindt u hier.