Leerkrachten


Mogen wij ons even voorstellen:

Meester Jaco van Soest
(directeur)

"Als directeur wil ik er graag alles aan doen dat leerlingen het naar hun zin hebben op school. Graag draag ik mijn steentje bij aan het team met gedreven leerkrachten en een gebouw met zowel binnen als buiten een fijne werkomgeving, waar leerlingen kunnen bewegen en leren!"


Juf Inge
(IB)

"Ik werk al heel wat jaren in Hei- en Boeicop. Een prachtig dorp met een fijne groep positief meedenkende ouders. Het mooie van het onderwijs is dat geen dag, geen week, geen jaar en geen kind hetzelfde is. Dat maakt dat werken in het onderwijs nooit saai is en er altijd nieuwe uitdagingen liggen te wachten. In mijn werk als I.B.-er heb ik veel te maken met kinderen voor wie onderwijs en leren niet vanzelfsprekend is. Ik vind het prachtig als het lukt om met leerling, leerkracht, ouders en soms met deskundigen van buiten de school, het onderwijs passend te maken voor deze leerlingen."


Juf Alieke
(groep 1/2)

"Ik vind het heel leuk om samen met de kinderen op ontdekkingsreis te gaan. Door te spelen leren de kinderen de wereld om hen heen verkennen. Ik wil ze een veilige omgeving bieden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen en verwonderen."


Juf Wilma
(groep 1/2)

"Wat ik mooi vind aan het vak is de verantwoordelijke taak om een plek te creŽren voor kinderen waarin zij zich veilig voelen, zich ontwikkelen en waar de basis gevormd wordt voor hun toekomst.
Door middel van spel en het aanbieden van betekenisvolle activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters, wil ik hen leren verbanden te leggen. Op die manier ondersteun ik de kinderen in het proces van leren en ontdekken van zichzelf en de wereld om zich heen."
Juf Ina
(groep 3/4)

"Ik vind het belangrijk dat elk kind een gezonde dosis zelfvertrouwen heeft en weet dat hij of zij waardevol is. Het is van belang dat een kind zich veilig voelt in de klas en zichzelf durft te zijn. Zo kan een kind groeien op allerlei gebied. Het is mooi om te zien dat dit door spelen, onderzoeken en oefenen gebeurt. Kinderen leren door iets te proberen en fouten maken mag. Ik vind het een mooie en uitdagende taak om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van elk kind."


Juf Carola
(groep 3/4)

"Ieder kind is uniek! Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het is mooi om te zien hoe kinderen door te oefenen en te spelen ontdekken dat ze steeds meer kunnen en hier zelf ook trots op zijn!"


Juf Ellen
(groep 5/6)

"Een veilige en gezellige sfeer in de klas, dat wil ik graag met de kinderen bereiken. Natuurlijk zijn er weleens problemen, maar die leren we samen op te lossen. Als je je fijn voelt in de klas, kun je ook veel beter leren!"


Meester Joran
(groep 7/8)

"Ik vind het belangrijk dat er een prettige en veilige sfeer is op school en in de klassen. In zo'n sfeer kunnen alle kinderen zich optimaal ontwikkelen op alle vlakken: cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch, creatief. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren."


Juf Lydia
(groep 7/8)

"Ik vind een goede en gezellige sfeer in de klas belangrijk, waarin ik ruimte bied voor spontaniteit en creativiteit. Daarnaast vind ik het van belang om een open en veilige omgeving in de klas te creŽren, waar kinderen leren oplossingen te bedenken en eigen keuzes te maken."


Juf Maartje
(RT)

"In mijn werk als RT-er vind ik het belangrijk om op zoek te gaan naar een manier waarop een leerling het beste iets nieuws kan leren. Iedere keer blijft het een uitdaging om te vinden wat werkt voor de leerling die ik op dat moment begeleid. Hierbij wil ik de nadruk leggen op dat leren gaat via het maken van fouten, accepteren van hulp en het blijven proberen. Ik geniet ervan als leerlingen hun leerproces in eigen hand nemen door zelf aan te geven waar ze hulp bij nodig hebben."


Juf Silvya
(Dolfijnleerkracht, leerlingbegeleidster)Juf Janny
(vakleerkracht tekenen)

"Het is fijn dat we ons kunnen uiten. Niet alleen door middel van taal, maar ook door te tekenen. Door variatie in onderwerpen en materialen, probeer ik daar zoveel mogelijk de gelegenheid voor te geven. De motorische ontwikkeling en het waarnemingsvermogen worden gestimuleerd. In de tekeningen laten kinderen hun gevoelens zien. Waardering voor de resultaten is heel belangrijk."


Juf Cathy
(vakleerkracht Engels)

"Ik ben Brits en woon al meer dan 20 jaar in Nederland. Sinds 2007 werk ik als vakdocent Engels op verschillende scholen in de omgeving van Leerdam. Ik ben enthousiast over mijn werk en vind het geweldig om Engelse les te geven op basisscholen. Het leren van een vreemde taal vanaf een jonge leeftijd werkt vooral goed als leerlingen plezier beleven tijdens het leren. Mijn doel is dat elk kind zich betrokken en op zijn gemak voelt tijdens de lessen. Door middel van creatieve en leuke oefeningen worden de leerlingen aangemoedigd om mee te doen. Ik zorg voor een doorlopende leerlijn zodat ze goed zijn voorbereid voor Engels op het voortgezet onderwijs."


Juf Linda
(vakleerkracht gym)