Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad adviseert het bestuur en heeft in sommige zaken instemmingsrecht.
De raad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De directie is adviserend lid.

Wilt u het MR-reglement inzien? klik dan hier.
Voorzitter:
Floris van der Kooij
ouder
Secretaris:
Ellen Hamerpagt
leerkracht

Lid:
Inge van Dalen
leerkracht
Lid:
Joran Visee
leerkracht

Lid:
Willeke van Eck de Gans
ouder

Lid:
Laurens van Leeuwen
ouder