Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad adviseert het bestuur en heeft in sommige zaken instemmingsrecht.
De raad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De directie is adviserend lid.
De leerkrachten zijn afwisselend voorzitter.
 
 
voorzitter:
Floris van der Kooij
Hei- en Boeicopseweg 55
Ouder 
 
secretaris:
Mariska Bassa - Verboom                
Hei- en Boeicopseweg 152
ouder

lid:
Inge van Dalen
leerkracht
 
lid:
Janny Nobel - de Jong
leerkracht

lid:
Jan van Buuren                      
leerkracht

lid:
Laurens van Leeuwen
Hei- en Boeicopseweg 56 
ouder

Nieuwsbrief juni 2016