Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad adviseert het bestuur en heeft in sommige zaken instemmingsrecht.
De raad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De directie is adviserend lid.

Wilt u het mr reglement inzien? klik dan hier.
voorzitter:
Florisvan der Kooij
Hei- en Boeicopseweg 55
Ouder
secretaris:
Jan van Buuren
Dorpsstraat 10
Schoonrewoerd
leerkracht

lid:
Inge van Dalen
leerkracht
lid:
Janny Nobel - de Jong
leerkracht

lid:
Willeke van Eck de Gans
Kerkstraat 6
ouder

lid:
Laurensvan Leeuwen
Hei- en Boeicopseweg 56
ouder