Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad adviseert het bestuur en heeft in sommige zaken instemmingsrecht.
De raad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De directie is adviserend lid.

Vergaderdata schooljaar 2018-2019:
- dinsdag     2 oktober 2018
- maandag 14 januari  2019
- maandag   8 april      2019
- dinsdag   25 juni       2019

Wilt u het mr reglement inzien? klik dan hier.
 
 
voorzitter:
Floris van der Kooij
Hei- en Boeicopseweg 55
Ouder 
 
secretaris:
Jan van Buuren
Dorpsstraat 10
Schoonrewoerd
leerkracht

lid:
Inge van Dalen
leerkracht
 
lid:
Janny Nobel - de Jong
leerkracht

lid:
Willeke van Eck de Gans
Kerkstraat 6
ouder

lid:
Laurens van Leeuwen
Hei- en Boeicopseweg 56 
ouder