Missie en Visie


Missie:

Wij zijn een christelijke basisschool. Wij zien God als Schepper, Hij heeft ieder kind uniek gemaakt. Wij zien en respecteren die uniciteit bij kinderen en we vinden het belangrijk dat de kinderen die verschillen ook bij elkaar ontdekken en respecteren. De Bijbel gebruiken we hierbij als uitgangspunt.

We willen voor ieder kind een school zijn waar het zich veilig voelt en waar het met plezier naar school kan gaan. Vanuit die basis willen we bij ieder kind de talenten zo optimaal mogelijk ontwikkelen. We geven de kinderen de ruimte om de wereld om zich heen te ontdekken, we maken hierbij gebruik van de 21e eeuwse vaardigheden. Op deze manier bereiden we kinderen zo goed mogelijk voor op het leven in de samenleving van nu en de toekomst!

Visie:

Op onze school is er een goede sfeer en open klimaat. We hechten veel waarde aan een goede relatie met de kinderen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis kunnen de kinderen zo optimaal mogelijk leren en ontwikkelen.

We handelen vanuit christelijk perspectief. Er is ruimte voor andere uitgangspunten. Door verhalen te vertellen vanuit de Bijbel willen we leerlingen levenslessen meegeven als basis voor het leven met elkaar (en met God). De samenwerking en communicatie met ouders is voor ons belangrijk. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van het leerproces van hun kind. Ook bij diverse andere activiteiten bij ons op school is ouderbetrokkenheid belangrijk. We maken gebruik van de ouderapp Basisonline. Hierop kunnen we foto's publiceren in een veilige omgeving, nieuwsberichten plaatsen en er is communicatie tussen ouders en leerkrachten.  

Kinderen zijn van nature nieuwsgierige onderzoekers. Ze volgen hun interesse, spelen, proberen dingen uit en leren door te doen en zelf te ontdekken. We willen in ons onderwijs aansluiten bij die natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind. Door die ontdekkende en onderzoekende houding te blijven stimuleren kunnen leerlingen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en met plezier tot leren komen. Ze leren zelf en met elkaar (creatieve) oplossingen te zoeken op eigen leervragen, deze vaardigheden zijn van groot belang in de toekomstige samenleving.

Op onze school willen we dat ieder kind op zijn niveau uitgedaagd wordt. Voor leerlingen die extra uitleg of oefening nodig hebben, is er remedial teaching. Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, is er een dolfijngroep. Onze school heeft een mooi gebouw met veel faciliteiten. We willen dit schoolgebouw zo functioneel mogelijk inzetten voor ons onderwijs.  De klaslokalen, waar leerlingen in 4 combinatiegroepen bij elkaar zitten, zijn ruim opgezet. De leerlingen kunnen daar in alle rust leren en werken, maar het lokaal biedt ook ruimte om samen te werken en te ontdekken.

We willen gebruik maken van actuele leermiddelen, daarom is er in ieder lokaal een digibord aanwezig en werken leerlingen geregeld met laptops (op eigen niveau). Om goed om te gaan met digitale media, geven we de leerlingen lessen in mediawijsheid. We hebben een grote hal, hier komen we bij elkaar voor verschillende vieringen (Kerst, Pasen, musical). In de hal is het leerplein, een omgeving waarin op verschillende manieren geleerd, (samen)gewerkt en ontdekt kan worden.

We vinden bewegen een belangrijk onderdeel van het leren. Bewegen is goed voor de gezondheid, maar heeft ook een positief effect op de leerprestaties. Buiten op het schoolplein is er veel speelruimte. Achter de school is een mooie natuurbelevingstuin met een drinkwaterpunt en een buitenlesplaats. Verder maken we gebruik van de sporthal en het voetbalveld (kunstgras). Er is samenwerking met de gemeente om sporten en bewegen te stimuleren.