Ontdekken

Kinderen zijn van nature nieuwsgierige onderzoekers. Ze volgen hun interesse, spelen, proberen dingen uit en leren door te doen en zelf te ontdekken. We willen in ons onderwijs aansluiten bij die natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind. Door die ontdekkende en onderzoekende houding te blijven stimuleren kunnen leerlingen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces en met plezier tot leren komen. Ze leren zelf en met elkaar (creatieve) oplossingen te zoeken op eigen leervragen, deze vaardigheden zijn van groot belang in de toekomstige samenleving.Thematisch werken:
In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De activiteiten in de klas sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema. Door middel van spelen en onderzoeken in een circuitvorm komen de kinderen tot leren. Bij het thema worden verschillende activiteiten aangeboden die te maken hebben met een leervak (taal of rekenen), spel, ontwikkelingsmateriaal of door een "werkplaats" waar vaardigheden aan bod komen. De kinderen worden op deze manier uitgedaagd om vragen te stellen, te onderzoeken, te overleggen, samen te werken en na te denken over een oplossing bij een probleem. Spelenderwijs wordt ze veel kennis opgedaan.


Ook in de bovenbouw wordt thematisch gewerkt aan de onderwerpen bij wereldoriŽntatie.

Natuurbeleeftuin:
Achter de school is een mooie natuurbeleeftuin aangelegd. In deze tuin is een waterdrinkplaats en de tuin heeft een buitenlesplaats. De tuin zorgt ook voor mogelijkheden om de natuur te ontdekken, door in de tuin te werken of op onderzoek uit te gaan naar de levende natuur.Ontdeklab:
Voor de groepen 5 t/m 8 is het Ontdeklab ontwikkeld. In het Ontdeklab gaan groepjes kinderen in circuitvorm aan de slag met Wetenschap en Techniek. De kinderen werken in groepjes samen. Om deze manier komen kinderen in aanraking met allerlei onderwerpen: robotica, constructies, multimedia, mechanica, enz. Kinderen leren op deze manier een oplossing te ontwerpen voor een probleem of een antwoord te bedenken bij een onderzoeksvraag. De resultaten worden in de klas gepresenteerd.