School ondersteuningsprofiel

Voor onze school is een school ondersteunings profiel opgesteld.
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

Het SOP van onze school vindt u hier.