Schooltijden

Voor groep 1 t/m 8:
 
 
s morgens van:          8.40 - 12.00 uur
 
s woensdags van        8.40 - 12.15 uur        
 
woensdagmiddag vrij
 
s middags van           12.55 - 15.15 uur
 
Groep 1-2: vrijdagmorgen om de week les
 
 
Groep 1-4: altijd op vrijdagmiddag vrij