Schooltijden

Voor groep 1 t/m 8:
's morgens van: 8.40 - 12.00 uur
's woensdags van 8.40 - 12.15 uur
woensdagmiddag vrij
's middags van12.55 - 15.15 uur
Groep 1-2: vrijdagmorgen om de week les
Groep 1-4: altijd op vrijdagmiddag vrij