Schooltijden

Op onze school maken we gebruik van een continurooster.
Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten, drinken en pauzeren.
Na de pauze begint het lesprogramma van de middag.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

Ochtend: 08.30 - 12.00 uur
Middag: 12.30 - 14.30 uur

Woensdag:

Ochtend: 08.30 - 12.15 uur
Middag: Vrij

Groep 1-2: vrijdagmorgen om de week les
Groep 1-4: altijd op vrijdagmiddag vrij