TriVia

Sinds 1 januari 2016 is onze school onderdeel van PCPO-TriVia.
Een goede kwaliteit van het onderwijs is voor Trivia erg belangrijk.
Wat verstaat Trivia onder de kwaliteit van onderwijs in relatie tot de discussie over publicatie van de Cito eindscores in groep 8.
Lees hier meer.


Geachte ouders,

De school van uw kind(eren) maakt deel uit van de vereniging PCPO-TriVia. Van deze vereniging kunt u als ouders ook lid worden. Wellicht bent u al lid van TriVia, dan is deze mail niet voor u bestemd. Wanneer u nog geen lid bent, willen wij u nadrukkelijk vragen u ook aan te melden als lid van de vereniging.

Alle ouders kunnen lid worden, mits zij instemmen met de statuten. U kunt lid worden door via de link het aanmeldingsformulier in te vullen. U kunt lid worden van PCPO-TriVia via deze link.
Er is wat ons betreft een aantal belangrijke redenen om lid te worden:

• Een vereniging kan pas bestaan als er ook leden zijn.
• Als lid kunt u actief invloed uitoefenen op het beleid van de school door gebruik te maken van uw stemrecht.
• U wordt jaarlijks uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering om te horen wat de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur zijn. U kunt middels deze algemene ledenvergadering invloed uitoefenen op het beleid van onze scholen.
• Het is belangrijk om met uw stemrecht invloed te hebben op de identiteit van de school. We hebben toch niet voor niets gekozen voor Christelijk onderwijs?
• Met uw lidmaatschap heeft u in belangrijke mate invloed op de kwaliteit van het onderwijs.

Ongetwijfeld zijn er nog meer voordelen op te noemen. Wij denken dat bovenstaande redenen al voldoende zijn om u aan te melden. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Deze zijn slechts € 10,- per jaar.

Doen………. U helpt er de vereniging mee, de school en daarmee ook uw kind!


Met vriendelijke groet,

L.M. de Pater
J. Korevaar
College van Bestuur TriVia