Nieuwsbrief augustus+ kluslijst

23 augustus 2017
Op 22 augustus hebben we onze eerste nieuwsbrief meegegeven. Zie hier.
Als bijlage was er de kluslijst om in te vullen door de ouders. Zie hier.