Nieuwsbrief Ouderportaal en oproep Ouderbijdrage

26 september 2017
Bijgevoegd is de oproep tot betalen van de vrijwillige ouderbijdrage 2017-deel 2.
Ook leest u alles over ons nieuwe Ouderportaal: communiceren tussen ouders en school via een eigen app.
Lees hier alle nieuws.

Hartelijke groet,
Jan Hakkesteegt