nieuwsbrief + digitaal cadeau 18-12-2017

18 december 2017
Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,

De laatste schoolweek voor de Kerstvakantie is begonnen. Graag willen we uw aandacht vragen voor de afwijkende roosters en tijden van deze week.

Donderdag 21 december:

13.00 uur afscheid met de leerlingen van meesterHakkesteegt
14.30 uur de leerlingen zijn vanmiddag eerder uit.
19.00 uur Kerstviering in de Hervormde Kerk
20.15 uur ?? Afscheidsreceptie meester Hakkesteegt in de hal van de school

Vrijdag 22 december.

Middag: alle leerlingen zijn deze middag vrij. Fijne vakantie allemaal !!

Afscheid nemen.

U bent van harte welkom op de afscheidsreceptie -donderdagavond na de Kerstviering. Bent u niet in de gelegenheid, dan is dit berichtje voor u. Langs deze weg wil ik u allen hartelijk bedanken voor de goedejaren met elkaar. De inwoners (volwassenen en kinderen) van Hei- en Boeicop zijn een plezier om mee te werken. In het belang van de kinderen zijn er erg veel initiatieven opgestart en uitgevoerd. Zonder uw grote inzet was het onderwijs alhier een stuk minder interessant geweest. Ik bedank u dus ook namens alle leerlingen en oud-leerlingen. Het geheim van een mooie school met uitdagend onderwijs zit niet altijd in "taallesje 13". Er zijn zoveel zaken diewe mochten meemaken en die we niet zullen vergeten! Zie ook het bericht hier onder. Ik heb veel vertrouwen in mijn opvolger, de heer Van Soest. Ik wens hem toe dat hij net zulke fantastische jaren mag meemaken als ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Jan Hakkesteegt

Digitaal cadeau.

Na ruim 7 jaar nemen we ook afscheid van fotograaf/ filmmaker Joop van Ellende.
Hij zal niet aanwezig zijn op een afscheidsreceptie , maar hij wil u wel groeten op zijn eigen (digitale) wijze.....
Hierbij een terugblik op ruim 7 fantastische jaren met alle leerlingen van de School met de Bijbel en met de leerlingen van groep 7-8 in het bijzonder.

Klik op deze regel. (TIP: kies bij het wieltje voor 1080p)